Image

FORAT 6

Image
PAR 3
El forat 6 és el Par 3 més curs del camp. Forat que no permet errades ja que hi ha àrea de penalització a la dreta i esquerra.

Green amb desnivell.